työnantaja

kysely
23 lokakuun, 2017
kysely
23 lokakuun, 2017

Tervetuloa työntekijä arviointiin/kyselyyn.

Työnantaja, kyselyssä arvioit työntekijän panosta työjakson ajalta.

Arvion tekijä
Asema yrityksessä / yhteisössä

Työhön osallistuminen

Täsmällisyys työaikojen suhteen

Aloitekyky

Päätöksentekokyky

Vastuullisuus

Kyky oppia uutta

Ongelmanratkaisukyky

Yhteistyö muiden työntekijöiden kanssa

Itsenäinen työskentely

Työn laatu

Palaute työntekijästä, voit kertoa itse työntekijän sijoitus ajasta yrityksessä/yhdistyksessä.

Comments are closed.