Rysä-hanke alkanut 1.1.2013

Ruokalapaja 10v.
25 toukokuun, 2015
EKYTIN KUULUMISET 12.1.2015
16 kesäkuun, 2015
Ruokalapaja 10v.
25 toukokuun, 2015
EKYTIN KUULUMISET 12.1.2015
16 kesäkuun, 2015

Rysä-hanke on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Haminan kaupungin rahoittama hanke. Työllisyyspoliittista avustusta myönnetty 1.1.-31.12.2013, Mutta ELY-keskus varautuu rahoittamaan hanketta koko hankeajan (1.1.2013-31.12.2015), edellyttäen, että tarkoitukseen varatut määrärahat ovat käytettävissä. Tulokset ja vaikuttavuus täytyy myös toteutua. Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, pääasiassa heikommassa työmarkkina-asemassa olevat, erityisesti pitempään työttömänä olleet, nuoret ja maahanmuuttajat.

Tavoitteena on parantaa heidän työmarkkinavalmiuksiaan ja sitä kautta ehkäistä myös syrjäytymistä. Yritetään luoda polku pitkäaikaistyöttömyydestä palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille. Hankkeeseen sijoitutaan työkokeiluun ja korkeimmalla korotetulla palkkatuelle. Hankeen omat työkohteet ovat ruokalapajallamme, Terveysaseman Kanttiinissa ja toimipisteessämme Sibeliuskadun ja Maariankadun kulmassa olevassa talossa.

Neuvotellaan yritysten kanssa toisen työantajan palvelukseen sijoittamisesta korkeimmalla korotetulla palkkatuella. Yhdistys hoitaa palkkatukiasiat. (palkkatuen anomisen ja palkan maksun sivukuluineen) ja yritys tarjoaa vain työkohteen.

Hankkeeseen kuuluu myös järjestää pienimuotoista koulutusta, esim. suomen kieltä keskustelu- kerhon tapaan ja ATK:ta.