kysely

työnantaja
8 helmikuun, 2018

Tervetuloa työntekijä arviointiin/kyselyyn.

 

Työntekijä
Osallistuminen
Täsmällinen työaikojen suhteen
Aloitekyky
Päätöksentekokyky
Vastuullisuus
Kyky oppia uutta
Ongelmaratkaisukyky
Yhteistyökyky
Kyky ottaa neuvoja vastaa / kysyä neuvoa
Itsenäinen työskentely
Työn laatu
Jatko suunnitelmasi, kerro mahdollisista suunnitelmistasi jatkon suhteen(koulutus, työ..)

Comments are closed.