kysely

työnantaja
8 helmikuun, 2018
työnantaja
8 helmikuun, 2018

Tervetuloa työntekijä arviointiin/kyselyyn.

 

Työntekijä

Osallistuminen

Täsmällinen työaikojen suhteen

Aloitekyky

Päätöksentekokyky

Vastuullisuus

Kyky oppia uutta

Ongelmaratkaisukyky

Yhteistyökyky

Kyky ottaa neuvoja vastaa / kysyä neuvoa

Itsenäinen työskentely

Työn laatu

Jatko suunnitelmasi, kerro mahdollisista suunnitelmistasi jatkon suhteen(koulutus, työ..)

Comments are closed.